Apartamentos Pae des Camp, Ibiza - Condicions

HORARI:
L’hora d’entrada a l’apartament és a partir de les 14.00 i la de sortida abans de les 10.00, podent allargar-se únicament amb permís de recepció. La recepció no estarà oberta 24 hores, pel que totes les entrades s’efectuen mitjançant cita prèvia.

TRAMITACIÓ DE LA RESERVA:
La reserva no es tramitarà fins rebre la seva petició de reserva per escrit via e-mail i el corresponent pagament del dipòsit.

FORMA DE PAGAMENT:
Per confirmar la seva reserva serà necesari el pagament d’un dipòsit segons el període de la seva estança:

  • fins 1 setmana de reserva: 120 Euros
  • fins 2 setmanes de reserva: 200 Euros
  • fins 3 setmanes de reserva: 300 Euros
  • fins 4 setmanes de reserva: 400 Euros 

Un cop realitzat el pagament del dipòsit, li remetrem la confirmació pels serveis sol·licitats via e-mail. Les quantitats a pagar s’abonaran mitjançant una transferència bancària (veure dades en Preus-Reserva).
La resta de l’import total de l’allotjament s’abonarà en el moment en que es faci efectiva l’ocupació de l’apartament.

CANCEL·LACIÓ:

  • Efectuada abans de vuit setmanes a l’arribada, se li tornarà el pagament efectuat del dipòsit menys el 15% per despeses de gestió.
  • Si la cancel·lació es produeix amb menys de vuit setmanes a la seva arribada, vostè perdrà el 100% del dipòsit pagat.
  • En cas de no presentar-se a la data d’entrada prevista i passades 24 hores, la reserva quedarà anul·lada i perdrà el dret a la devolució del dipòsit pagat. 

FIANÇA:
Demanem una fiança de 50 euros a l’arribada a l’apartament, quantitat que li serà retornada després d’inspeccionar l’apartament en el moment de la seva sortida.
En cas d’haver algun desperfecte, trencament o anomalia, la despesa de la mateixa se li descomptarà de l’import pagat com a fiança.

ACORD DEL CLIENT:
El client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals i dita acceptació queda ratificada per mitjà de qualsevol dels següents actes:
L’acceptació dels serveis i pressupost remès per correu electrònic, haver efectuat la reserva, la recepció del correu electrònic amb la confirmació de la reserva
i el compliment de pagar el dipòsit segons la duració de l’estada.